Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Boomkwekerij

Kosten boomkwekerij per saldo stabiel
19-12-2016

De kosten voor plantmateriaal namen in 2016 toe, terwijl de financieringslasten afnamen. Bedrijven houden volop aandacht voor het beheersen van de arbeidskosten, ook al betekent dit in veel gevallen extra arbeidsinzet van de ondernemers zelf. Ook gaan bedrijven steeds vaker in overleg met de klant met betrekking tot afleverplanning en het wel of niet inzetten van gewasbescherming, met selectiever middelengebruik tot gevolg. Hiernaast vragen administratieve activiteiten zoals het incasseren van betalingen binnen de afgesproken termijn steeds meer aandacht en tijd. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven