Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Gelijk inkomen op witvleeskalverbedrijven
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverbedrijven (witvleeskalveren op contract) blijft in 2016 volgens raming vrijwel gelijk aan dat van 2015: ongeveer 45.500 euro per onbetaalde aje. De kosten nemen in dezelfde mate toe als de opbrengsten. De contractvergoeding is in 2016 hoger dan in 2015, maar de ontvangen betaalrechten namen met 20% af. De overstap van bedrijfstoeslagen naar uniforme hectaretoeslagen in 2019 heeft grote gevolgen voor de ontvangen EU-gelden voor de vleeskalverbedrijven.

Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten per kalverplaats, omdat vooral veel witvleeskalveren in integratieverband worden gehouden. De gemiddelde contractvergoeding zal in 2016 met enkele procenten toenemen. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Onderhandelingen over vergoedingen voor leegstand hebben hier een sterke invloed op. De contractvergoeding is gemiddeld 202 euro per kalverplaats exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag maar de spreiding is groot. Er zijn bedrijven met een vergoeding die hier tientallen euro’s van kan afwijken. De kalverenhouders hebben met integraties vaak contracten afgesloten voor meerdere ronden.

Resultaat
De bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverenbedrijven gelden alleen voor bedrijven met witvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje op de vleeskalverbedrijven blijft ongeveer gelijk aan dat van 2015: 45.500 euro per onbetaalde aje. Er bestaan grote verschillen in inkomen uit bedrijf tussen bedrijven Dat komt onder andere door verschillen in bedrijfsgrootte, vergoeding per dierplaats, betaalde kosten en arbeidsefficiëntie tussen bedrijven.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven