Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Lager inkomen op melkveebedrijven door lagere melkprijs
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf voor 2016 wordt geraamd op 16.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een daling van 7.000 euro ten opzichte van 2015. Die daling wordt veroorzaakt door de lagere melkprijs (-9%) en hogere kosten (3%).

 

Bij de ontwikkeling van het inkomen in 2016 spelen meerdere factoren een rol. Door schaalvergroting neemt de gemiddelde hoeveelheid geproduceerde melk per bedrijf vrijwel elk jaar toe. In 2015 en 2016 is die toename groter dan andere jaren, doordat de quotering is beƫindigd.

Resultaten per 100 kg
Bij de resultaten per 100 kg melk spelen prijsontwikkelingen een belangrijke rol. In 2016 treedt een verder daling van de melkprijs op, maar dalen ook de voerkosten onder invloed van lagere prijzen en vallen de quotumkosten in zijn geheel weg door de afschaffing van de melkquotering. De totale kosten per eenheid dalen, maar minder dan de melkprijs. De resulteert in een 1,5 euro lager inkomen per 100 kg melk. Uiteraard verschilt die ontwikkeling sterk tussen bedrijven, onder andere door het verschil in groei tussen bedrijven.

Verschillen tussen bedrijven
De spreiding in inkomen is elk jaar groot en dat zal ook in 2016 het geval zijn. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20 en 80% waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. Voor 2016 betekent dat dat bij 20% van de bedrijven het inkomen per onbetaalde aje lager is dan -11.000 euro, dat bij 60% van de bedrijven het inkomen tussen -11.000 en 37.000 euro ligt en dat bij de resterende 20% het inkomen hoger is dan 37.000 euro per onbetaalde aje. Volgens deze raming zijn de inkomensverschillen groter dan in 2015.
 

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven