Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Daling inkomen leghennenbedrijven door lagere eierprijzen
19-12-2016

In 2016 is het inkomen bijna gehalveerd vergeleken met voorgaand jaar. Dat is vooral veroorzaakt door de gedaalde prijzen van eieren. Ook de opbrengstprijzen van verkochte oude leghennen zijn fors gedaald. Daardoor zal het inkomen uit bedrijf op het gemiddelde leghennenbedrijf met 30.000 euro dalen naar 37.000 euro per onbetaalde aje.


In 2016 is het inkomen op leghennenbedrijven bijna gehalveerd vergeleken met voorgaand jaar. Dat is vooral veroorzaakt door de gedaalde prijzen van eieren. Daarnaast zijn de opbrengstprijzen van verkochte oude leghennen fors gedaald. Daardoor zal het inkomen uit bedrijf op het gemiddelde leghennenbedrijf met 30.000 euro dalen naar 37.000 euro per onbetaalde aje.Voor 2016 zijn de inkomens van leghennenbedrijven lager geraamd door lagere opbrengsten en iets hogere kosten. Het inkomen uit bedrijf zal in 2016 met 30.000 euro dalen naar 37.000 euro per onbetaalde aje. Dat is een duidelijke verslechtering van het gunstige inkomensniveau in 2015. De lagere opbrengsten zijn vooral het gevolg van de lagere eierprijzen in 2016. Vooral in de zomermaanden lagen de eierprijzen onder het niveau van 2015. Het aanbod is toegenomen en de afzet is moeilijker geworden. De EU-uitvoer naar de VS zorgde in 2015 nog voor de gunstige eierprijzen omdat daar de productie met circa 10% daalde door uitbraken van vogelgriep. Dit jaar is de productie in de VS weer bijna op het oude niveau gekomen waardoor minder import nodig is. Dat heeft de eierprijzen in de EU onder druk gezet, mede door de hogere productie.
De afgelopen jaren kende de legsector een zeer grillig verloop van de inkomens met hoogte- en dieptepunten, vooral door grote schommelingen van de eierprijzen. De onevenwichtigheden in de markt zijn deels veroorzaakt door wetgeving waardoor veel leghennenhouders omschakelden van traditionele kooihuisvesting naar alternatieve huisvesting door het verbod op traditionele kooien vanaf 1 januari 2012. Die omschakeling en gelijktijdige schaalvergroting heeft de eierproductie in de EU gestimuleerd. Door de financiƫle verplichtingen kunnen leghennenhouders niet vrijwillig kiezen voor leegstand waardoor de eierproductie in de EU zich minder snel aanpast aan de vraag.

Grote inkomensverschillen
Tussen leghennenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% en de slechtste 20% bedrijven ruim 150.000 euro per bedrijf. In 2015 was het gemiddelde inkomen bovengemiddeld (67.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen behaalde van minder dan 2.000 euro negatief per onbetaalde aje. Aan de andere kant behaalde 20% van de bedrijven een positief inkomen van meer dan 163.000 euro per onbetaalde aje. Voor 2016 worden grotere inkomensverschillen verwacht omdat bedrijven die eieren voor de vrije markt produceren hard geraakt worden door de prijsdaling. Terwijl de bedrijven met contractprijzen zelfs een inkomensverbetering tegemoet kunnen zien dankzij de afgesloten contracten vorig jaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven