Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Inkomensstijging glastuinbouwbedrijven dankzij de sierteelt
19-12-2016

Het geraamde gemiddelde inkomen uit bedrijf in de glastuinbouwbedrijf wordt voor 2016 geraamd op 230.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje); een stijging van 34.000 euro. Het inkomen uit bedrijf steeg met name door de goede resultaten die geraamd zijn voor de sierteeltbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven ging het gemiddeld iets minder goed.De spreiding in het inkomen tussen de verschillende bedrijven in deze sector is in 2016 opnieuw toegenomen.


Het groene vlak in de figuur geeft de spreiding van het inkomen aan. Binnen dit vlak valt het inkomen van 60% van de bedrijven in de glastuinbouw. Twintig procent van de bedrijven scoort lager dan de ondergrens en een even grote groep scoort hoger dan de bovengrens van het vlak. De ondergrens van dit vlak is ten opzichte van het vorige jaar nauwelijks gestegen. Vorig jaar lag de ondergrens op 23.000 euro en in 2016 wordt deze ondergrens geraamd op 29.000 euro. Er zijn dus, ondanks het hoge geraamde gemiddelde inkomen van 230.000 euro in 2016, nog steeds bedrijven die het met een relatief laag inkomen moeten stellen. Een laag inkomen hoeft overigens niet altijd direct een bedrijf in de problemen te brengen. Zie ook het artikel over de liquiditeitspositie. 

De lijn van het gemiddelde inkomen ligt wat hoger boven in het groene vlak, wat een aanwijzing is dat een beperktere groep bedrijven voor dit hoge gemiddelde inkomen zorgt.

Aan de bovenkant van het groene vlak is een sterke stijging te zien. Voor 20% van de bedrijven wordt in 2016 een inkomen hoger dan 320.000 euro per onbetaalde aje geraamd; een stijging van ruim 50.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Dit is een hele mooie vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens hebben behaald voor de inzet van hun arbeid en kapitaal in het bedrijf.

De spreiding in het inkomen kan vele redenen hebben. Zo kunnen, naast een verschil in productkeuze en opbrengstprijzen, de omvang van het bedrijf, de arbeidsinzet of bedrijfsomstandigheden een rol spelen bij de inkomensvorming.     


Het inkomen uit bedrijf steeg met name door de goede resultaten die geraamd zijn voor de sierteeltbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven ging het gemiddeld iets minder goed.Over het algemeen hebben, naast de stijging van de omvang van het gemiddelde bedrijf, de goede opbrengstprijzen en lagere kosten voor deze gemiddelde stijging gezorgd. De inkomens uit bedrijf per onbetaalde aje liggen in de jaren tot en met 2007 vrij dicht bij elkaar. Daarna schommelden de inkomens sterk. Met name onder invloed van de inkomens die werden gerealiseerd in de glasgroenteteelt. Sinds 2013 is een duidelijke verbetering van het inkomen waarneembaar, dat dus in 2016 wordt geraamd op 230.000 euro.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven