Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Geitenhouderij

Lager inkomen uit bedrijf op geitenbedrijven door lagere melkprijs
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2016 volgens raming uitkomen op gemiddeld 117.000 euro per onbetaalde aje. Dat is een daling van ongeveer 11.000 euro ten opzichte van 2015. Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere melkprijs en hogere kosten voor gebouwen en machines.

Prijzen
De garantieprijs is de afgelopen jaren door goede afzetmogelijkheden vrij fors gestegen. In 2016 is er een lichte kentering. De melkprijs zal naar verwachting 3% lager uitkomen op 70 euro per 100 kg (exclusief btw). Deze prijs wordt voor een deel door biologische melk bepaald. Een groot deel van de geitenmelk gaat naar kaas. Ook in het buitenland is er een toenemende interesse in Nederlandse geitenkaas en veel hoogwaardig poeder gaat naar Azië.

De prijs van krachtvoer is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. De voerkosten maken 42% uit van de totale kosten, dus een prijsverandering kan flink aantikken in het resultaat. Het aandeel krachtvoerkosten binnen het aangekochte voer is 78% en neemt de laatste jaren af door de lagere prijs.

Diversiteit
De diversiteit binnen de sector is groot. Er zijn bedrijven zonder grond die alle ruwvoer moeten aankopen. Ook zijn er geitenbedrijven die hun geiten voor langere tijd doormelken zonder ze te laten aflammeren (duurmelkers). Bij de bedrijven zonder grond kunnen de voerkosten oplopen tot 400 euro of meer per geit. Bij bedrijven met grond zijn de voerkosten vaak lager dan 250 euro per geit. Daar staan dan wel andere kosten tegenover, zoals kunstmest, brandstoffen en rente.

Er zijn relatief veel verwerkers van geitenmelk, zowel coöperatief als particulier, zodat er verschillen zijn in de te ontvangen voorschotmelkprijs. Die verschillen lopen in 2016 op tot ongeveer 7%. Na verrekening met de nabetalingen zijn die verschillen een paar procentpunten kleiner. Ook zijn er binnen de sector relatief veel biologische bedrijven (13% in 2016). Deze bedrijven zijn kleinschaliger in omvang en halen een deel van hun inkomen uit verbredingsactiviteiten. De steekproefpopulatie omvat een evenredig deel biologische bedrijven.

Resultaat
Door de lagere melkprijs (-3%) en hogere kosten voor gebouwen en machines daalt het inkomen uit bedrijf naar gemiddeld 117.000 euro per onbetaalde aje. De opbrengstendaling wordt geraamd op 9.000 euro per bedrijf, grotendeels veroorzaakt door een lagere melkprijs. De betaalde kosten lopen met 9.000 euro op, met name door hogere kosten van gebouwen, werktuigen en betaalde arbeid.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven