Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen akkerbouwbedrijven daalt licht
19-12-2016

Het inkomen voor de akkerbouwbedrijven (inclusief zetmeelbedrijven) wordt voor het oogstjaar 2016 geraamd op iets minder dan 60.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor toen het inkomen bijna 68.000 euro bedroeg. De opbrengsten worden licht lager geraamd bij een gelijkblijvend kostenniveau.
Een jaar met een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje (oaje) van 60.000 euro betekent niet dat elke ondernemer een goed belegde boterham heeft. De spreiding in bedrijfsresultaten is erg groot. Zo realiseert 20% van de akkerbouwbedrijven een inkomen onder nul. De bedrijfsomvang van de bedrijven met een laag inkomen is gemiddeld genomen kleiner dan de bedrijven met een hoog inkomen. De kleinere bedrijven realiseren over het algemeen lagere opbrengsten en iets hogere kosten per hectare. Dit laatste betekent dat de grote bedrijven profiteren van schaalvoordelen.

Een uitsplitsing naar zetmeelbedrijven en (overige) akkerbouwbedrijven laat zien dat het geraamde inkomen van beide groepen daalt.  


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven