Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen laat topniveau achter zich
22-12-2017

In november is het saldo van zeugen 7.500 euro lager dan in 2016 als gevolg van gedaalde biggenprijzen. Ook de prijzen van slachtzeugen zijn lager dan vorig jaar. Het saldo ligt nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), maar sinds juni daalt het saldo wel.

In november is het saldo van zeugen 7.500 euro lager dan in 2016 als gevolg van gedaalde biggenprijzen. Ook de prijzen van slachtzeugen zijn lager dan vorig jaar. Het saldo ligt nog ruim boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), maar daalt sinds juni.


Opbrengsten boven voorgaand jaar, maar snel dalend
De opbrengsten zijn in november 7.000 euro lager dan dezelfde maand vorig jaar door goedkopere biggen. De biggenprijzen zijn sinds juni snel gedaald en liggen in november al 21 euro onder het topniveau van mei dit jaar. De afzet van biggen loopt minder goed door fors lagere vleesvarkensprijzen en een groter aanbod van biggen. Twee derde van de Nederlandse biggen gaat naar Duitsland, mede doordat de export van Denemarken steeds meer verschuift richting Polen. De Nederlandse uitvoer naar Polen was in de eerste helft van het jaar fors lager dan in 2016. Naar Spanje gaan wel meer biggen. De voerkosten zijn in het derde kwartaal gedaald. Maar biggenvoer werd in november iets duurder en ligt boven het niveau van vorig jaar.
 

Saldo zakt onder niveau van vorig jaar
In het eerste halfjaar waren de saldi aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Daarna werd het verschil iets kleiner en is het saldo in november onder het niveau van vorig jaar gezakt. Dat is nog wel tweemaal zo hoog als het langjarig gemiddelde van 2007-2016. Zowel hogere biggenprijzen als lagere voerprijzen dragen bij aan het positieve verschil met het langjarig gemiddelde.

Cumulatief saldo 60% hoger
In januari tot en met november is het cumulatief saldo op het standaardbedrijf met 700 zeugen verdubbeld tot 6 ton euro. Die verbetering is te danken aan een kwart hogere opbrengsten bij 2% hogere toegerekende kosten. Het saldo ligt in genoemde periode ruim boven het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Voortschrijdend jaarsaldo op hoog niveau

Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van februari 2015 tot augustus 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er sprake van een stijgende trend. Over de periode december 2016 tot en met november 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde net onder het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.

Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van februari 2015 tot augustus 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er sprake van een stijgende trend. Over de periode december 2016 tot en met november 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde net onder het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 700 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven