Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen tot en met derde kwartaal op recordniveau
26-10-2017

In september is het saldo van zeugen 1.600 euro hoger dan in 2016 dankzij iets hogere biggenprijzen. De voerkosten liggen ook iets boven het niveau van vorig jaar. Het saldo ligt sinds mei vorig jaar boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), waardoor een positief inkomen wordt behaald.

Het totale saldo zeugen tot en met het derde kwartaal van dit jaar is twee keer zo hoog uitgekomen als in dezelfde periode van 2016. In september was het saldoverschil met 2016 nog 1.600 euro dankzij iets hogere biggenprijzen. De voerkosten liggen ook iets boven het niveau van vorig jaar. Het saldo ligt sinds mei vorig jaar boven het langjarig gemiddelde (2007-2016).


Opbrengsten boven voorgaand jaar, maar dalend
De opbrengsten zijn in september 2.000 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar, dankzij hogere prijzen van biggen. Maar de biggenprijzen dalen dit jaar en liggen in september al 13 euro onder het topniveau van mei. De afzet van biggen gaat minder goed door fors lagere vleesvarkensprijzen en een groter aanbod van biggen. Biggen die niet via vaste koppelingen met vleesvarkenshouders lopen zijn moeilijk af te zetten. De meeste Nederlandse biggen gaan naar Duitsland, mede doordat de export van Denemarken steeds meer verschuift richting Polen. De voerkosten dalen de laatste maanden en liggen iets boven het niveau van vorig jaar.
 

Saldo richting niveau van vorig jaar
In het eerste halfjaar waren de saldi aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Daarna werd het verschil iets kleiner en is het saldo in september bijna afgezakt tot het niveau van vorig jaar. Dat is nog wel ruim tweemaal zo hoog als het langjarig gemiddelde van 2007-2016. Zowel hogere biggenprijzen als lagere voerprijzen dragen bij aan het positieve verschil met het langjarig gemiddelde.

Cumulatief saldo tot en met derde kwartaal meer dan verdubbeld 
In januari tot en met september is het cumulatief saldo op het standaardbedrijf met 700 zeugen verdubbeld tot ruim 500.000 euro. Die verbetering is te danken aan een derde hogere opbrengsten bij 2% hogere toegerekende kosten. Het saldo ligt in genoemde periode ruim boven het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Voortschrijdend jaarsaldo hoogste niveau in 10 jaar
Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van februari 2015 tot en met augustus 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er een stijgende trend. Over de periode oktober 2016 tot en met september 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 700 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven