Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen 26.000 euro boven vorig jaar
3-3-2017

In januari is het saldo van het standaard zeugenbedrijf 26.000 euro hoger uitgekomen dan in januari 2016 en bijna twee keer zo hoog als het langjarig gemiddelde. Dat is geheel te danken aan de hoge biggenprijzen. Het saldo ligt sinds mei ruim boven het langjarig gemiddelde 2007-2016, waardoor een gunstig inkomen wordt behaald.


Hogere opbrengsten
De opbrengsten zijn in januari ruim 26.000 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar. De biggenprijzen zijn hoger dan een jaar eerder, maar wel iets lager dan in december. De vraag naar biggen is nog steeds goed, vooral dankzij de gunstige vleesvarkensmarkt. In januari is de biggenprijs ruim 14 euro hoger dan in 2016 en ook ruim boven het langjarig gemiddelde. Nederland is een belangrijke exporteur van biggen, maar ondervindt concurrentie van biggen uit Denemarken op de Duitse en Poolse markt. De meeste Nederlandse biggen gaan naar Duitsland, mede doordat de export van Denemarken steeds meer verschuift richting Polen. Lagere voerkosten dragen ook iets bij aan het hogere saldo in januari. De voerkosten zijn wel iets hoger dan in december.
 

Saldo ruim boven vorig jaar
Het nieuwe jaar is goed van start gegaan met een aanzienlijk hoger saldo dan vorig jaar. Dat saldo ligt nog wel onder het hoogste niveau in 2014, maar is bijna twee keer zo hoog als het langjarig gemiddelde van de periode 2007-2016. Het hoge saldo is geheel te danken aan de hogere opbrengsten. Na aftrek van de overige kosten is dat saldo voldoende voor een positief inkomen.

Sterk begin van 2017
In januari heeft het standaardbedrijf met 700 zeugen een saldo behaald dat ruim 26.000 euro hoger is dan in januari 2016. Dat is te danken aan 38% hogere opbrengsten en bij ongewijzigde toegerekende kosten. Het saldo in januari is bijna 15.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde van de periode 2007-2016.

Ook voortschrijdend jaarsaldo boven langjarig gemiddelde
Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandgemiddelden, heeft sinds februari 2015 anderhalf jaar, tot augustus 2016, onder het langjarig gemiddelde gelegen. In december 2015 werd het dieptepunt bereikt en werd de trend stijgend. Over de periode februari 2016 tot en met januari 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde bijna net zo hoog als bij het hoogtepunt in juli 2014.
 
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 700 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven