Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen in mei bijna 40.000 euro hoger dan vorig jaar

In mei is het saldo van zeugen bijna 40.000 euro hoger dan voorgaand jaar. Die sterke verbetering is geheel te danken aan hogere biggenprijzen. Het saldo ligt sinds mei vorig jaar boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), waardoor een gunstig inkomen wordt behaald.
In mei is het saldo van zeugen bijna 40.000 euro hoger dan voorgaand jaar. Die sterke verbetering is geheel te danken aan hogere biggenprijzen. Het saldo ligt sinds mei vorig jaar boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), waardoor een gunstig inkomen wordt behaald.


Hogere opbrengsten dankzij grote vraag naar biggen
De opbrengsten zijn in mei 42.000 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar. De biggenprijzen zijn in de afgelopen maanden verder gestegen tot 67 euro per stuk in mei. Dat is bijna 23 euro hoger dan vorig jaar mei en het hoogste niveau sinds begin 2001. De afzet van biggen loopt goed dankzij de gunstige vleesvarkensprijzen. Daardoor willen de vleesvarkenshouders graag biggen opleggen. De vraag naar biggen is groot bij een krap aanbod. Nederland is een belangrijke exporteur van biggen, maar heeft grote concurrentie van biggen uit Denemarken op de Duitse en Poolse markt. De meeste Nederlandse biggen gaan naar Duitsland, mede doordat de export van Denemarken steeds meer verschuift richting Polen. De voerkosten zijn in mei gedaald, maar liggen nog wel bijna 4% boven het niveau van vorig jaar.
 

Saldo ruim boven mei 2016
Het nieuwe jaar is positief begonnen met aanzienlijk hogere saldi dan vorig jaar. Ook vergeleken met het langjarig gemiddelde 2007-2016 is er in mei sprake van een verdubbeling. Het hoge saldo is volledig te danken aan de hogere opbrengsten. Na aftrek van de overige kosten is dat voldoende voor een positief inkomen.

Saldo tot en mei 2017 verdubbeld
In januari tot en met mei heeft het standaardbedrijf met 700 zeugen het cumulatief saldo verdubbeld tot ruim 3 ton vergeleken met voorgaand jaar. Die verbetering is te danken aan 48% hogere opbrengsten bij 3% hogere toegerekende kosten. Het saldo ligt in januari tot en met mei 158.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Ook voortschrijdend jaarsaldo boven langjarig gemiddelde
Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van februari 2015 tot augustus 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er een stijgende trend. Over de periode juni 2016 tot en met mei 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.
 
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 700 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven