Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - zeugenhouderij

Saldo zeugenhouderij op hoog niveau
22-12-2016

In november is het saldo van het standaard zeugenbedrijf met 600 zeugen iets lager uitgekomen dan de top in september, maar nog wel ruim boven het niveau van vorig jaar. Dat is vooral te danken aan de relatief hoge biggenprijzen. De voerkosten zijn lager dan vorig jaar. Het saldo ligt sinds mei duidelijk boven het langjarig gemiddelde 2006-2015. Voor het standaardbedrijf betekent dit een gunstig inkomen.


Hogere opbrengsten
De opbrengsten zijn in november bijna 31.000 euro hoger dan dezelfde maand van het (slechte) voorgaande jaar. De biggenprijzen worden ondersteund door de hogere vraag naar biggen omdat de prijsverwachting voor vleesvarkens in de komende maanden goed is. In november is de biggenprijs bijna 20 euro hoger dan in 2015 en deze ligt ook ruim boven het langjarig gemiddelde. Nederland is een belangrijke exporteur van biggen, maar heeft grote concurrentie van biggen uit Denemarken op de Duitse en Poolse markt. De meeste biggen gaan naar Duitsland. De uitvoer van Nederlandse biggen naar Zuid-Europa is wel fors lager dan in voorgaande jaren. Vooral Spanje produceert zelf meer biggen en importeert daardoor minder biggen. Lagere voerkosten dragen ook bij aan het hogere saldo in november. Sinds het dieptepunt in mei is het voer tijdelijk iets duurder geworden door hogere sojaprijzen, maar dit is nog wel 5% lager geprijsd dan in november vorig jaar.
 

Saldo ruim boven vorig jaar
Na een redelijke start van het jaar, heeft het saldo in het derde kwartaal een hoog niveau bereikt. Daarna is het saldo iets gedaald, maar het ligt het nog wel ver boven het niveau van vorig jaar. Dat is vooral te danken aan de hogere opbrengsten en in mindere mate aan lagere voerkosten. Het saldo ligt ook ruim boven het langjarig gemiddelde 2006-2015. Na aftrek van de overige kosten is dat voldoende voor een positief inkomen. Dit is een duidelijk herstel ten opzichte van de tweede helft vorig jaar, toen het saldo erg laag en het inkomen sterk negatief was.

Sterk herstel saldo tot en met november
In januari tot en met november 2016 heeft het standaardbedrijf een saldo behaald dat 200.000 euro hoger is dan het (slechte) voorgaande jaar. Dat is te danken aan 31% hogere opbrengsten en bijna 3% lagere toegerekende kosten. Het cumulatieve saldo tot en met november is ruim 40% hoger dan het langjarig gemiddelde.

Ook voortschrijdend jaarsaldo boven langjarig gemiddelde
Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandgemiddelden, heeft sinds februari 2015 anderhalf jaar onder het langjarig gemiddelde gelegen. Vorig jaar december werd het dieptepunt bereikt, met een saldo per zeug dat op jaarbasis 192 euro onder het langjarig gemiddelde lag. Daarna is het verschil afgenomen en in november ligt het twaalfmaandelijks gemiddelde saldo 143 euro boven het langjarig gemiddelde 2006-2015.
 
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 600 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven