Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen in juli 16.000 euro hoger dan vorig jaar
31-8-2017

In juli is het saldo van zeugen 16.000 euro hoger dan voorgaand jaar dankzij hogere biggenprijzen. De voerkosten zijn iets hoger dan vorig jaar. Het saldo ligt sinds mei vorig jaar boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), waardoor een positief inkomen wordt behaald.

In juli is het saldo van zeugen 16.000 euro hoger dan voorgaand jaar dankzij hogere biggenprijzen. De voerkosten zijn ook iets hoger dan vorig jaar. Het saldo ligt sinds mei vorig jaar boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), waardoor een positief inkomen wordt behaald.


Hogere opbrengsten dankzij gunstige biggenprijzen
De opbrengsten zijn in juli 17.000 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar. De biggenprijzen zijn na het topniveau in mei, de afgelopen maanden wel iets gedaald naar 61 euro per stuk in juli. Dat is bijna 10 euro hoger dan juli vorig jaar en ruim boven de kostprijs. De afzet van biggen loopt minder goed door stagnerende vleesvarkensprijzen en lagere groeisnelheid tijdens warm weer. De vleesvarkenshouders zijn daardoor minder enthousiast om biggen op te leggen. De uitvoer van biggen naar Duitse vleesvarkenshouders loopt nog redelijk goed door. De meeste Nederlandse biggen gaan naar Duitsland, mede doordat de export van Denemarken steeds meer verschuift van Duitsland richting Polen. De voerkosten zijn de laatste maanden vrij stabiel, maar liggen wel iets hoger dan vorig jaar.
 

Saldo ruim boven juli 2016 maar verschil wordt kleiner
Vanaf begin dit jaar liggen de saldi aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Ook in juli is dat het geval en vergeleken met het langjarig gemiddelde 2007-2016 is er een verdrievoudiging. Het gunstige saldo is geheel te danken aan de hogere opbrengsten. Na aftrek van de overige kosten is dat voldoende voor een positief inkomen.

Cumulatief saldo tot en juli 2017 verdubbeld
In januari tot en met juli is het cumulatief saldo op het standaardbedrijf met 700 zeugen verdubbeld tot ruim 400.000 euro vergeleken met voorgaand jaar. Die verbetering is te danken aan 41% hogere opbrengsten bij 3% hogere toegerekende kosten. Het saldo ligt in genoemde periode ook ruim boven het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Ook voortschrijdend jaarsaldo boven langjarig gemiddelde
Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van februari 2015 tot augustus 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er een stijgende trend. Over de periode augustus 2016 tot en met juli 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 700 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven