Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen in maart 33.000 euro boven vorig jaar
21-4-2017

In maart is het saldo van het standaard zeugenbedrijf ruim 33.000 euro hoger dan voorgaand jaar. Die sterke verbetering is vrijwel geheel te danken aan hogere biggenprijzen. Het saldo ligt sinds mei ruim boven het langjarig gemiddelde 2007-2016, waardoor een gunstig inkomen wordt behaald.
In maart is het saldo van het standaard zeugenbedrijf bijna 33.000 euro hoger uitgekomen dan in maart 2016. Die sterke verbetering is vrijwel geheel te danken aan hogere biggenprijzen. Het saldo ligt sinds mei 2016 ruim boven het langjarig gemiddelde (2007-2016), waardoor een positief inkomen wordt behaald.


Hogere opbrengsten dankzij grote vraag naar biggen
De opbrengsten zijn in maart 34.000 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar. De biggenprijzen zijn in de afgelopen maanden verder gestegen tot gemiddeld 61 euro per stuk in maart. Dat is ruim 18 euro hoger dan vorig jaar maart en het hoogste niveau sinds februari 2001. De afzet van biggen loopt goed dankzij de gunstige vleesvarkensprijzen. Daardoor willen de vleesvarkenshouders graag biggen opleggen. De vraag naar biggen blijft onverminderd groot bij een krap aanbod. Nederland is een belangrijke exporteur van biggen, maar heeft grote concurrentie van biggen uit Denemarken op de Duitse en Poolse markt. De meeste Nederlandse biggen gaan naar Duitsland, terwijl de export van Denemarken steeds meer verschuift naar Polen. De voerkosten lopen in de afgelopen maanden enigszins op, maar dat heeft weinig invloed op de gunstige ontwikkeling van het saldo.
 

Saldo ruim boven maart 2016
Het nieuwe jaar is goed van start gegaan met aanzienlijk hogere saldi dan vorig jaar. Vergeleken met het langjarig gemiddelde 2007-2016 is er sprake van bijna een verdubbeling. Het hoge saldo is vrijwel uitsluitend te danken aan de hogere opbrengsten. Na aftrek van de overige kosten is dat voldoende voor een positief inkomen.

Sterk eerste kwartaal van 2017
In het eerste kwartaal van 2017 heeft het standaardbedrijf met 700 zeugen een saldo behaald dat 100.000 euro hoger is dan voorgaand jaar. Dat is te danken aan 46% hogere opbrengsten en 1% hogere toegerekende kosten. Het saldo in het eerste kwartaal ligt 80.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde van 2007-2016.

Ook voortschrijdend jaarsaldo boven langjarig gemiddelde
Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van februari 2015 tot augustus 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er sprake van een stijgende trend. Over de periode april 2016 tot en met maart 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde hoger dan het vorige hoogtepunt in juli 2014.
 
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 700 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven