Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Lager saldo vleesvarkens door gedaalde opbrengstprijzen
22-12-2017

Na de piek van juni is het saldo vleesvarkens teruggevallen door lagere opbrengsten. Ten opzichte van november vorig jaar is het saldo 2.500 euro gedaald. Sinds juli ligt het saldo onder het langjarig gemiddelde van 2007-2016.

Opbrengsten sterker gedaald dan kosten voor biggen
In het tweede en derde kwartaal werden gunstige saldi behaald dankzij hoge opbrengstprijzen. In het derde kwartaal daalden zowel de prijzen van vleesvarkens als van biggen, waardoor de saldi op een goed niveau bleven. Maar in oktober en november daalden de opbrengsten van vleesvarkens sterker dan de bigkosten, waardoor het saldo onder druk kwam te staan en 2.500 euro lager werd dan november vorig jaar.

In het eerste halfjaar nam de productie nog 2% af, maar steeg in het tweede halfjaar. Oorzaken zijn vooral de 1% grotere zeugenstapel en de productiviteitstijging. De varkensvleesmarkt profiteerde in de afgelopen jaren van de goede afzetmogelijkheden voor varkensvlees(producten) in Aziƫ. Vooral China vraagt veel varkensvlees, maar dit jaar gaat 30% minder uit de EU naar China. Dat komt vooral door het herstel van de Chinese productie door investeringen in grote moderne bedrijven. De export naar derde landen wordt ook moeizamer door de sterkere koers van de euro ten opzichte van de dollar.Saldo lager dan vorig jaar
Het saldo is in november 2.500 euro lager dan dezelfde maand vorig jaar. Dat komt door de combinatie van 3% lagere vleesvarkensprijzen en 3% hogere biggenprijzen dan vorig jaar. Na aftrek van de overige kosten is in november wel een positief inkomen behaald.

Cumulatief saldo 15.000 euro hoger
Het saldo is in januari tot en met november 15.000 euro hoger dan dezelfde periode vorig jaar door 12% hogere opbrengsten bij 12% hogere toegerekende kosten. Dat cumulatief saldo is iets hoger dan het langjarig gemiddelde.

Voortschrijdend saldo daalt

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, nam vanaf juli 2015 tot en met mei 2016 steeds verder af. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van oktober 2016 tot en met september 2017 op een gunstig niveau. 

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, nam vanaf juli 2015 tot en met mei 2016 steeds verder af. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo over de twaalfmaandsperiode van december 2016 tot en met november 2017 is echter gedaald naar een lager niveau.

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, nam vanaf juli 2015 tot en met mei 2016 steeds verder af. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo over de twaalfmaandsperiode van december 2016 tot en met november 2017 is echter gedaald naar een lager niveau.

Het saldo per vleesvarken per jaar ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde. In mei is het voorlopige dieptepunt bereikt, met een voortschrijdend saldo per vleesvarken dat 19 euro op jaarbasis onder het langjarig gemiddelde ligt.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven