Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkenshouderij in november hoger dan vorig jaar
22-12-2016

Het saldo van de vleesvarkenshouderij is in november hoger uitgekomen dan in november 2015 dankzij hogere opbrengsten en lagere voerkosten. Ook de aankoopkosten van biggen zijn fors hoger dan vorig jaar. De prijzen van vleesvarkens en biggen lagen ruim boven het langjarig gemiddelde 2006-2015. Voor het saldo geldt dat in mindere mate.

Opbrengsten stijgen sterker dan kosten voor biggen
Ondanks de lichte daling in de afgelopen maanden, zijn de opbrengsten in november duidelijk hoger dan vorig jaar. Ook de lagere voerkosten dragen bij aan het hogere saldo. Tegenvaller is de hoge biggenprijs van circa 50 euro waardoor de aankoopkosten van biggen al lange tijd op een hoog niveau liggen. Op maandbasis moeten vleesvarkenshouders daardoor bijna 10.000 euro meer betalen voor de biggen dan november vorig jaar. De vleesvarkensprijs is 25 cent per kg hoger dan november vorig jaar, waardoor de marges zijn gestegen. In het eerste kwartaal waren de opbrengstprijzen nog teleurstellend laag door het grote aanbod van varkensvlees. Prijsherstel was te danken aan de verbeterde afzet van varkensvlees(producten) in Azië, vooral China. De Europese commissie verwacht voor het vierde kwartaal van 2016 een 3% lagere productie van varkensvlees, wat het prijsniveau een steun in de rug geeft.Saldo iets hoger dan vorig jaar
Het saldo is in november bijna 3.000 euro hoger dan vorig jaar. Zowel de prijzen van vleesvarkens als van aangekochte biggen liggen boven het langjarig gemiddelde. Dat geldt in mindere mate ook voor het saldo. De winsten worden deels afgeroomd door de leveranciers van biggen doordat de prijzen van biggen naar verhouding meer stegen dan die van vleesvarkens. De voerkosten zijn wel duidelijk lager dan in 2015. Uiteindelijk is het saldo ook hoger dan vorig jaar en na aftrek van de overige kosten ook voldoende voor het behalen van een positief inkomen. 

Cumulatief saldo iets hoger dan vorig jaar 
Het saldo was vooral in de eerste helft van het jaar teleurstellend laag. Daarna is de achterstand wel iets ingelopen waardoor het cumulatief saldo tot en met november iets hoger is dan 2015. Dat is te danken aan 7% hogere opbrengsten en 8% hogere toegerekende kosten. Daarbinnen zijn de bigkosten flink gestegen en de voerkosten gedaald. Het totaalsaldo is iets hoger dan vorig jaar, maar ligt wel onder het langjarig gemiddelde (2006-2015).

Voortschrijdend saldo klimt uit dal

Het saldo per vleesvarken per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandgemiddelden, ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2006-2015. Tot en met mei is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd, maar het negatief verschil met een voortschrijdend saldo per vleesvarken is met 9 euro op jaarbasis nog relatief groot.

 

Het saldo per vleesvarken per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandgemiddelden, ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2006-2015. Tot en met mei is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd, maar het negatieve verschil met het voortschrijdend saldo per vleesvarken is met 9 euro op jaarbasis nog relatief groot.

Het saldo per vleesvarken per jaar ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde. In mei is het voorlopige dieptepunt bereikt, met een voortschrijdend saldo per vleesvarken dat 19 euro op jaarbasis onder het langjarig gemiddelde ligt.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven