Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens iets lager dan vorig jaar
31-8-2017

Na een goede periode is het saldo in juli iets lager dan vorig jaar. De opbrengsten daalden in deze maand sterker dan de kosten. Het saldo ligt nu iets onder het langjarig gemiddelde van 2007-2016.

Opbrengsten sterker gedaald dan kosten voor biggen
Na een gunstig tweede kwartaal met hoge opbrengstprijzen, zijn in juli de opbrengsten iets sterker gedaald dan de kosten. Hierdoor is het saldo lager dan vorig jaar. De biggen zijn fors duurder dan vorig jaar waardoor een groot deel van de hogere opbrengsten wordt afgeroomd. De vleesvarkensprijs is 9 cent per kg hoger dan juli vorig jaar, maar dat betekent wel dat het prijsverschil kleiner is dan in het eerste halfjaar. In de vakantieperiode is er een kleinere vraag naar varkensvlees. In combinatie met de dure biggen zorgt dat voor slinkende marges. De voerkosten zijn in juli verder gedaald, maar zijn nog wel 2% hoger dan vorig jaar.
De varkensvleesmarkt profiteert van de goede afzetmogelijkheden van varkensvlees(producten) in AziĆ«. Vooral China vraagt veel varkensvlees, maar daar neemt de productie wel weer toe door nieuwe investeringen. De export naar derde landen wordt moeizamer, mede door de hogere wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar en het Britse pond.Saldo iets lager in juli
Het saldo is in juli 1.300 euro lager dan vorig jaar. De prijzen van vleesvarkens en biggen liggen in juli 6% respectievelijk 18% boven het niveau van vorig jaar. Doordat de prijzen van biggen naar verhouding sterker zijn gestegen dan de prijzen van vleesvarkens, profiteren de zeugenhouders, producenten van de biggen, sterker van de gunstige vleesvarkensmarkt dan de vleesvarkenshouders. De voerkosten zijn iets hoger dan in 2016. Na aftrek van de overige kosten is in juli nog wel een positief inkomen behaald.

Bijna 26.000 euro hoger cumulatief saldo
Het saldo in de periode januari tot en met juli is bijna 26.000 euro hoger dan in dezelfde periode vorig jaar door 22% hogere opbrengsten en 19% hogere toegerekende kosten. Dat cumulatief saldo is ook bijna 18.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde.

Voortschrijdend saldo verder verbeterd

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, ligt sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Tot en met mei 2016 is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van juni 2016 tot en met mei 2017 iets boven de nullijn (het langjarig gemiddelde).

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, ligt sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Tot en met mei 2016 is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van augustus 2016 tot en met juli 2017 op een gunstig niveau.

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, nam vanaf juli 2015 tot en met mei 2016 steeds verder af. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van augustus 2016 tot en met juli 2017 op een gunstig niveau.

Het saldo per vleesvarken per jaar ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde. In mei is het voorlopige dieptepunt bereikt, met een voortschrijdend saldo per vleesvarken dat 19 euro op jaarbasis onder het langjarig gemiddelde ligt.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven