Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens in maart 4.000 euro hoger dan vorig jaar
21-4-2017

Het saldo van vleesvarkens is in maart ruim 4.000 euro hoger uitgekomen dan in maart vorig jaar. Dat is vooral te danken aan hogere opbrengsten. De aankoopkosten van biggen en voer waren namelijk ook aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Het saldo ligt iets boven het langjarig gemiddelde van 2007-2016.

Opbrengsten stijgen sterker dan kosten voor biggen
In maart zijn de opbrengsten ten opzichte van maart vorig jaar sterker gestegen dan de kosten: het saldo is bijna twee keer zo hoog als vorig jaar. De biggen zijn ook wel fors duurder geworden waardoor een groot deel van de hogere opbrengsten is afgeroomd. De biggenprijzen liggen al sinds juni vorig jaar op een hoog niveau door de grote vraag en een krap aanbod. De voerkosten zijn ook licht gestegen, wat een drukkend effect heeft op het saldo. De vleesvarkensprijs is 30 cent per kg hoger dan maart vorig jaar, waardoor de opbrengsten en marges gunstig zijn. De varkensvleesmarkt heeft de wind nog steeds in de zeilen door de goede afzetmogelijkheden van varkensvlees(producten) naar AziĆ«. Vooral China vraagt veel varkensvlees. Verwacht wordt dat China dit jaar bijna net zoveel varkensvlees zal importeren als vorig jaar. Dat ingevoerde varkensvlees wordt vooral gebruikt voor spek en worst. Voor de EU komt die exportbestemming goed van pas. Volgens de EU-commissie is in 2016 een recordhoeveelheid geproduceerd van 23 miljoen ton varkensvlees. Dat is 1,4% meer dan in 2015.Saldo bijna verdubbeld
Het saldo is in maart ongeveer 4.200 euro hoger dan vorig jaar. De prijzen van vleesvarkens en biggen lagen in maart 16% respectievelijk 32% boven het langjarig gemiddelde. De leveranciers van biggen profiteren van de gunstige vleesvarkensmarkt. De prijzen van biggen zijn naar verhouding meer gestegen dan die van vleesvarkens. De voerkosten zijn in maart ook iets hoger dan in maart 2016. Het gunstige saldo is na aftrek van de overige kosten voldoende voor het behalen van een positief inkomen.

Bijna 10.000 euro hoger saldo in eerste kwartaal
Het saldo was in het eerste kwartaal bijna 10.000 euro hoger dan vorig jaar door 23% hogere opbrengsten en 19% hogere toegerekende kosten. Dat kwartaalsaldo is ook iets hoger dan het langjarig gemiddelde. In het verleden lag het saldo in het eerste kwartaal meestal lager dan in de andere kwartalen door relatief lage opbrengstprijzen en hoge biggenprijzen.

Voortschrijdend saldo klimt verder uit dal

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, ligt sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Tot en met mei 2016 is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd en is het saldo over de twaalfmaandsperiode van februari 2016 tot en met  maart 2017 boven de nullijn (het langjarig gemiddelde) gekomen.

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2007-2016 gelegen. Tot en met mei 2016 is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd door verbetering van de maandresultaten. Het saldo is over de twaalfmaandsperiode van april 2016 tot en met maart 2017 ongeveer 1.700 euro boven het langjarig gemiddelde gekomen.

Het saldo per vleesvarken per jaar ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde. In mei is het voorlopige dieptepunt bereikt, met een voortschrijdend saldo per vleesvarken dat 19 euro op jaarbasis onder het langjarig gemiddelde ligt.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven