Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens in mei 6.000 euro hoger dan vorig jaar
Het saldo van vleesvarkens is in mei ruim 6.000 euro hoger uitgekomen dan in mei vorig jaar. Dat is vooral te danken aan hogere opbrengsten. De aankoopkosten van biggen en voer waren namelijk ook aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Het saldo ligt boven het langjarig gemiddelde van 2007-2016.

Opbrengsten sterker gestegen dan kosten voor biggen
In mei zijn de opbrengsten sterker gestegen dan de kosten waardoor het saldo bijna is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De biggen zijn wel fors in prijs opgelopen waardoor een groot deel van de hogere opbrengsten wordt afgeroomd. De biggenprijzen liggen al sinds juni vorig jaar op een hoog niveau door de grote vraag en een krap aanbod. De voerkosten zijn in mei iets gedaald, maar nog wel 4% hoger dan vorig jaar. De vleesvarkensprijs is 40 cent per kg hoger dan mei vorig jaar, waardoor de opbrengsten en marges gunstig zijn. De varkensvleesmarkt heeft de wind nog steeds in de zeilen door de goede afzetmogelijkheden van varkensvlees(producten) in AziĆ«. Vooral China vraagt veel varkensvlees, dat vooral gebruikt wordt voor spek en worst. Die exportbestemming is welkom want in 2016 is een recordhoeveelheid geproduceerd van 23 miljoen ton varkensvlees, 1,4% meer dan in 2015.Saldo aanzienlijk hoger
Het saldo is in mei 6.100 euro hoger dan vorig jaar. De prijzen van vleesvarkens en biggen lagen in mei 31% respectievelijk 51% boven het niveau van vorig jaar. De prijzen van biggen zijn relatief dus sterker gestegen dan die van vleesvarkens. De voerkosten zijn ook iets hoger dan in 2016. Dankzij het gestegen saldo in mei resteert na aftrek van de overige kosten een positief inkomen.

Bijna 25.000 euro hoger cumulatief saldo
Het saldo was van januari tot en met mei bijna 25.000 euro hoger dan dezelfde periode vorig jaar door 27% hogere opbrengsten en 21% hogere toegerekende kosten. Dat cumulatief saldo is ook bijna 16.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde. In het verleden lag het saldo in dezelfde periode meestal lager dan in de tweede helft van het jaar door relatief lage opbrengstprijzen en hoge biggenprijzen.

Voortschrijdend saldo klimt verder uit dal

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, ligt sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Tot en met mei 2016 is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van juni 2016 tot en met mei 2017 iets boven de nullijn (het langjarig gemiddelde).

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, ligt sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Tot en met mei 2016 is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd en is het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van juni 2016 tot en met mei 2017 iets boven de nullijn (het langjarig gemiddelde).

Het saldo per vleesvarken per jaar ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde. In mei is het voorlopige dieptepunt bereikt, met een voortschrijdend saldo per vleesvarken dat 19 euro op jaarbasis onder het langjarig gemiddelde ligt.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven