Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens stabiel, maar lager dan vorig jaar
26-10-2017

Vanaf juli is het saldo vleesvarkens vrij stabiel doordat zowel de opbrengsten als de kosten omlaag zijn gegaan. Ten opzichte van september vorig jaar is het saldo 2.700 euro lager uitgekomen. Het saldo ligt daardoor onder het langjarig gemiddelde van 2007-2016.

Opbrengsten sterker gedaald dan kosten voor biggen
In de zomermaanden werden gunstige saldi behaald dankzij relatief hoge opbrengstprijzen. Vanaf juli daalden zowel de prijzen van vleesvarkens als van biggen, waardoor de saldi op een goed niveau bleven. Vergeleken met vorig jaar zijn de vleesvarkensprijzen wel lager en de biggenprijzen iets hoger. Daardoor valt het saldo 2.700 euro lager uit dan in september voorgaand jaar.

Het ruime aanbod veroorzaakte de prijsdaling van varkensvlees. De EU-varkensstapel is met 1% gegroeid ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Vooral Spanje en Polen hebben hun varkensstapel flink uitgebreid. De consumptie is na de vakantieperiode moeizaam op gang gekomen en de export verloopt stroef. De varkensvleesmarkt profiteerde in de afgelopen jaren van de goede afzetmogelijkheden voor varkensvlees(producten) in Aziƫ. Vooral China vraagt veel varkensvlees, maar daar neemt de productie wel weer toe door nieuwe investeringen. De export naar derde landen wordt moeizamer, mede door de sterkere koers van de euro ten opzichte van de dollar.Saldo lager dan vorig jaar
Het saldo is in september 2.700 euro lager dan dezelfde maand vorig jaar. Dat komt door de combinatie van 3% lagere vleesvarkensprijzen en 2% hogere biggenprijzen. Na aftrek van de overige kosten is in september nog wel een positief inkomen behaald.

Cumulatief saldo 22.000 euro hoger
Het saldo is in de eerste drie kwartalen bijna 22.000 euro hoger dan dezelfde periode vorig jaar door 17% hogere opbrengsten bij 15% hogere toegerekende kosten. Dat cumulatief saldo is 13.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde.

Voortschrijdend saldo verder verbeterd

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, ligt sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Tot en met mei 2016 is dat negatieve verschil steeds groter geworden. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van augustus 2016 tot en met juli 2017 op een gunstig niveau.

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, nam vanaf juli 2015 tot en met mei 2016 steeds verder af. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van oktober 2016 tot en met september 2017 op een gunstig niveau. 

Het jaarsaldo per vleesvarken, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, nam vanaf april 2015 tot en met mei 2016 steeds verder af. Daarna is de trend gekeerd en het saldo gestegen door verbetering van de maandresultaten. Het saldo ligt over de twaalfmaandsperiode van oktober 2016 tot en met september 2017 op een hoger niveau dan in de voorgaande jaren.

Het saldo per vleesvarken per jaar ligt al sinds juli 2015 onder het langjarig gemiddelde. In mei is het voorlopige dieptepunt bereikt, met een voortschrijdend saldo per vleesvarken dat 19 euro op jaarbasis onder het langjarig gemiddelde ligt.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven