Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij op langjarig gemiddelde
3-3-2017

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in januari 2017 op ongeveer 16.400 euro per bedrijf uitgekomen, nagenoeg gelijk aan het langjarig gemiddelde van januari. Het saldo is iets lager dan in december 2016, maar beduidend hoger dan dat van de andere maanden in 2015 en 2016. Deze ontwikkeling heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de melkprijs, die mede afhangt van de Europese melkaanvoer. In november is de melkaanvoer in de EU bijna 4% lager uitgekomen dan een jaar eerder. Het voortschrijdend twaalfmaandgemiddelde saldo tot en met januari loopt voor het standaardbedrijf van 101 koeien op jaarbasis nog wel bijna 47.000 euro achter bij het meerjaarsgemiddelde.
De barometer houdt geen rekening met het bonus-malussysteem van het fosfaatreductieplan. De aanvullende heffing van 0,18 cent per 100 kg van ZuivelNL om de stoppersregeling mede te financieren is in de melkopbrengsten verwerkt.


Trends
De lage melkprijzen over de afgelopen twee jaren resulteren in een laag opbrengstniveau van de melk. De melkprijs heeft het dal achter zich gelaten en ligt vanaf oktober 2016 boven het niveau van dezelfde maand in het jaar ervoor. In januari 2017 is de prijs wel ten opzichte van december gedaald, maar deze ligt wel 4,50 euro per 100 kg melk boven die van januari 2016. Over 2016 zijn de opbrengsten 15% lager dan het langjarig gemiddelde en het saldo zelfs 28%. Ten opzichte van 2015 is de achterstand in saldo over 2016 24.000 euro (16%). De totale toegerekende kosten over 2016 zijn 3.700 euro lager dan in 2015, door lagere prijzen van voer en kunstmest. De voerkosten fluctueerden in 2016, maar zijn per saldo gedaald. In de maand januari is het saldo nagenoeg gelijk aan het langjarig gemiddelde.
Over de afgelopen twaalf maanden (van februari 2016 tot en met januari 2017) bedraagt de achterstand in het saldo bijna 47.000 euro (-26%) ten opzichte van het meerjaarsgemiddelde. Dat komt overeen met 460 euro per koe. De ontwikkeling van het voortschrijdend saldo (zie figuur dashbord) vertoont overeenkomsten met die in de periode 2009-2010 toen de melkprijs ook fors onderuit was gegaan en zich daarna herstelde. Een verschil is dat toen zowel de melkprijs als de voerprijs lager was dan in 2016.  
 
Marktontwikkelingen
De Global Dairy Trade price index lag in januari 2017, na schommelingen in 2016, bijna 50% boven het niveau van begin 2016. Het verschil in de Nederlandse melkaanvoer in 2016 ten opzichte van dezelfde maand van het vorige jaar vlakt af: van +22% in februari 2016 naar een gelijke hoeveelheid in de laatste twee maanden. In de EU was de melkaanvoer tot en met november nog 0,6% hoger dan een jaar eerder. Maar ook hier is de trend negatief: in november 2016 was de melkaanvoer in de EU bijna 4% lager dan in november 2015.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 101 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven