Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij op hoog niveau
22-12-2017

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2017 uit op 18.600 euro. Dit is een lichte daling ten opzichte van het saldo van oktober van 19.800 euro. Wel is het saldo van november nog bijna 4.000 euro hoger dan het 10-jaarsgemiddelde van de maand november. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 55,5 ha en 101 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.160 liter per koe.


De daling van het saldo in november komt door licht afgenomen melkopbrengsten en toegenomen krachtvoerkosten. Doorgaans neemt de melkproductie in de maand november iets af ten opzichte van oktober, de melkprijs bleef wel gelijk. De krachtvoerkosten stegen in november met ruim 6% als gevolg van een hogere krachtvoergift. De krachtvoerprijs is de laatste 3 maanden vrij stabiel op iets minder dan 21 euro per 100 kg.Het is voor het eerst sinds februari dit jaar dat er een saldodaling is. Het saldo van de maand november is nog wel hoger dan het 10-jaarsgemiddelde van de maand november. Ook is het saldo van de maand november nog altijd hoger dan het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden van 17.000 euro. De barometer houdt geen rekening met het bonus-malussysteem van het fosfaatreductieplan. De aanvullende heffing van 0,18 cent per 100 kg van ZuivelNL om de stoppersregeling mede te financieren is wel in de melkopbrengsten verwerkt.

Melkprijs
De melkprijs is voor het eerst sinds april dit jaar niet meer gestegen en komt net als vorige maand uit op 42,94 per 100 kg melk. De hogere melkprijs van het afgelopen jaar is vooral te danken aan de toegenomen vraag naar melkvet. Zo is de prijs van boter in de eerste helft van 2017 met 35% gestegen. Ook de prijs van kaas liet in dezelfde periode een stijging zien van meer dan 10%. De vraag naar eiwitten blijft achter, waardoor veel mager melkpoeder in EU-interventie is beland. Tegen het eind van 2017 komen de prijzen steeds meer onder druk te staan. Prijzen voor kaas, poeders en vooral boter laten in de laatste maanden van 2017 een daling zien. De garantieprijs van FrieslandCampina voor december daalt dan ook voor het eerst dit jaar licht. Verwacht wordt dat de dalende prijzen een voorbode zijn voor mindere tijden in 2018. Er wordt wereldwijd meer melk geproduceerd dan er vraag naar is; ook hangen er nog grote voorraden mager melkpoeder boven de markt.

Zuivelnoteringen
De volatiliteit in de zuivelmarkt is de laatste jaren groot. Dit wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijs index. De index heeft de afgelopen twee maanden meer dan 100 punten ingeleverd en komt eind november uit op 970 punten. In 2014 daalde de index fors en halveerde tot ongeveer 750 punten. In 2015 en begin 2016 liet de index een kwakkelend beeld zien. In de tweede helft van 2016 vond een structurele stijging plaats. In 2017 werd het bereikte niveau van eind 2016 vastgehouden, al doet de index in het laatste kwartaal van 2017 een stapje terug. De index ligt in 2017 gemiddeld 25% hoger dan in 2016.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 101 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven