Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - melkveehouderij

Saldo melkveehouderij krabbelt uit dal
22-12-2016

In november is het saldo voor het eerst hoger dan in dezelfde maand van 2015. Over de eerste elf maanden van 2016 is het saldo echter bijna 28.000 euro (20%) lager dan in 2015. In november 2016 lag de melkprijs 6% onder het langjarig gemiddelde. Het voortschrijdend twaalfmaandgemiddelde saldo tot en met november loopt voor het standaardbedrijf van 97 koeien op jaarbasis 57.000 euro achter bij het meerjarig gemiddelde. In september is de melkaanvoer in de EU bijna 3% lager uitgekomen dan een jaar eerder.Trends
De lage melkprijzen over de afgelopen twee jaar resulteren in een laag opbrengstniveau van de melk. De melkprijs heeft het dal achter zich gelaten en lag in oktober bijna weer op het niveau van 2015. In november plust de melkprijs verder bij en ligt ruim 7% boven het niveau van dezelfde maand in 2015. Over de eerste elf maanden van 2016 zijn de opbrengsten 16% lager dan het langjarig gemiddelde. Het saldo over de eerste elf maanden ligt 53.000 euro (32%) onder het meerjarig gemiddelde. Ten opzichte van 2015 is de achterstand in saldo over de eerste elf maanden ruim 28.000 euro (20%). De totale toegerekende kosten over de eerste negen maanden zijn 2.300 euro lager dan vorig jaar, door lagere prijzen van voer en kunstmest. De voerkosten liepen eerder dit jaar iets op maar zijn na een stabiele periode de laatste maanden iets gedaald.

Over de afgelopen twaalf maanden (van oktober 2015 tot en met november 2016) bedraagt de achterstand in het saldo bijna 57.000 euro (-31%) ten opzichte van het meerjaarsgemiddelde. Dat komt overeen met 585 euro per koe. Na een periode van hoge prijzen en saldi is dat voortschrijdend jaargemiddelde in juni 2015 onder het langjarig gemiddelde gedoken. De daling leek in december 2015 te stabiliseren, maar vanaf februari 2016 is het jaargemiddelde verder teruggelopen. Het twaalfmaandgemiddelde saldo tot en met september is zelfs nog iets lager dan het saldo aan het eind van 2009, toen het resultaat bijna 570 euro per koe achterbleef bij het langjarig gemiddelde. In november is het saldo voor het eerst hoger dan in dezelfde maand van 2015 waardoor het cumulatieve voortschrijdende saldo zich iets minder negatief heeft ontwikkeld.
 
Marktontwikkelingen
De Global Dairy Trade price index is door positieve ontwikkelingen in de maanden augustus en september ten opzichte van begin 2016 met een kwart gestegen. In oktober is de stemmingsindex iets gedaald om in november en december fors aan te trekken. Het niveau is uiteindelijk ten opzichte van het begin van 2016 met de helft gestegen. Het verschil in de Nederlandse melkaanvoer in 2016 ten opzichte van dezelfde maand van het vorig jaar vlakt af: van +22% in februari naar ca +2% in oktober. In de EU was de melkaanvoer tot en met september 2016 1,5% hoger dan een jaar eerder. Ook dit verschil met vorig jaar vlakt af en wordt zelfs negatief. In september 2016 was de melkaanvoer in de EU 3% lager dan een jaar eerder.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 97 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven