Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Herstel van saldo melkveehouderij zet door

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in mei 2017 uitgekomen op 18.200 euro per bedrijf. Dit is 2.200 euro hoger dan het langjarig gemiddelde van de maand mei. Het saldo komt hiermee voor het eerst sinds augustus 2014 weer uit boven de 18.000 euro. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de stijgende melkprijs, die mede afhangt van de Europese melkaanvoer. Over de eerste drie maanden van 2017 was de melkaanvoer in de EU 2,2% lager dan een jaar eerder.


Ondanks het toegenomen saldo, blijft het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo voor het standaardbedrijf van 101 koeien in mei 2017 nog wel 23.000 euro achter op het meerjaarsgemiddelde. Ruim een half jaar geleden was het verschil veel groter, namelijk 52.000 euro. De barometer houdt geen rekening met het bonus-malussysteem van het fosfaatreductieplan. De aanvullende heffing van 0,18 cent per 100 kg van ZuivelNL om de stoppersregeling mede te financieren is wel in de melkopbrengsten verwerkt.

Trends
De lage melkprijzen over de afgelopen twee jaren resulteren in een laag opbrengstniveau van de melk. De melkprijs heeft het dal achter zich gelaten en ligt vanaf oktober 2016 boven het niveau van dezelfde maand in het jaar ervoor. Over de eerste vijf maanden van 2017 ligt de prijs elke maand 4 tot 6 euro per 100 kg melk boven die van begin 2016. In mei liep dit verschil zelfs op tot 9 euro. Over de eerste vijf maanden van 2017 liggen de opbrengsten ongeveer 6.000 euro boven het langjarig gemiddelde. De toegerekende kosten zijn met de helft hiervan gestegen, vooral door hogere voerprijzen. Hierdoor ligt het saldo bijna 3.000 euro boven het langjarig gemiddelde.Ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2016 is het saldo met ruim 22.000 euro gestegen, tot een bedrag van 78.000 euro per bedrijf.

Over de afgelopen twaalf maanden (van juni 2016 tot en met mei 2017) is er nog wel een achterstand in het saldo op het langjarig gemiddelde. De achterstand wordt door de goede actuele resultaten kleiner en bedraagt nu ongeveer 23.000 euro (-13%). Dat komt overeen met 230 euro per koe. De ontwikkeling van het voortschrijdend saldo vertoont overeenkomsten met die in de periode 2009-2010 toen de melkprijs ook fors onderuit was gegaan en zich daarna herstelde. Een verschil is dat toen zowel de melkprijs als de voerprijs lager was dan in 2016/17.    
 
Marktontwikkelingen
De Global Dairy Trade price index lag in juni 2017 ruim 50% boven het niveau van begin 2016. Het verschil in de Nederlandse melkaanvoer in 2017 ten opzichte van dezelfde maand van 2016 vlakt af. In mei 2017 ligt de Nederlandse melkproductie voor het eerst sinds augustus 2014 lager dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. In de EU was de melkaanvoer tot en met december nog 0,5% hoger dan een jaar eerder. Maar ook hier is de trend dalend. Over het eerste kwartaal van 2017 was de melkaanvoer in de EU 2% lager dan over dezelfde periode van 2016. In een aantal Oost-Europese landen is meer gemolken, waaronder Polen (+3,5%).


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 101 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven