Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij verder gestegen
26-10-2017

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in september 2017 verder gestegen tot 18.500 euro, tegen 10.900 euro een jaar eerder. De stijging is vooral te danken aan de hogere melkopbrengsten en iets lagere kosten. Het gestandaardiseerde bedrijf is gebaseerd op een bedrijf van 55,5 ha en 101 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.160 liter per koe.


Twaalfmaandsgemiddelde saldo boven maandgemiddelde
Dankzij de toename van het saldo in de afgelopen twee maanden is het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo in september 2017 bijna 9.500 euro hoger dan het meerjaarsgemiddelde van dezelfde maand. Dit is een groot verschil met de situatie van het jaar ervoor, toen het saldo 52.000 euro achterbleef op het gemiddelde. Het saldo was destijds op het laagste niveau sinds december 2009. Augustus 2016 was de eerste maand sinds juni 2015 dat het saldo weer boven het meerjaarsgemiddelde saldo van dezelfde maand uitkwam. De barometer houdt geen rekening met het bonus-malussysteem van het fosfaatreductieplan. De aanvullende heffing van 0,18 cent per 100 kg van ZuivelNL om de stoppersregeling mede te financieren is wel in de melkopbrengsten verwerkt.

Melkprijs in 2017 hoger dan in 2016
Lagere melkprijzen van de afgelopen twee jaar resulteerden in lagere melkopbrengsten. De melkprijs heeft sinds oktober 2016 de opwaartse trend weer gevonden en ligt in 2017 elke maand hoger dan dezelfde maand in 2016. Over de eerste negen maanden van 2017 liggen de melkopbrengsten bijna 19.000 euro boven het langjarig gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Alleen rond januari van 2014 waren de melkopbrengsten beduidend hoger door een hogere melkprijs en melkaanvoer. De totale kosten zijn de afgelopen twee maanden licht gedaald en waren in september 10.800 euro. Het cumulatieve saldo over de eerste negen maanden is uitgekomen op bijna 150.000 euro. Dit is 54.000 euro boven het saldo van dezelfde periode in 2016.

Internationale vergelijking
De Global Dairy Trade price index lag in oktober 46% hoger dan in januari 2016, maar bijna 28% lager dan in 2014, het beste jaar qua melkopbrengsten in de afgelopen 10 jaar. De index is vanaf juni 2017 licht dalend. Als gevolg van de fosfaatregelgeving is in augustus de Nederlandse melkaanvoer voor de vijfde maand op rij gedaald met -1,7%. In de EU steeg de melkaanvoer in juni en juli (+2%). Tussen EU-landen zitten echter grote verschillen. Terwijl de melkaanvoer in Ierland, Polen en ItaliĆ« steeg, daalde deze in grote zuivellanden als Duitsland, Frankrijk en Nederland.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 101 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven