Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Integraal duurzame stal - Veehouderij

Stijging integraal duurzame stallen zet door
Op 1 januari 2016 bedroeg het aandeel integraal duurzame stallen 13%. De streefwaarde van 12% die het ministerie van Economische Zaken hanteert is hiermee gehaald. In de pluimveehouderij is het grootste aandeel van de stallen integraal duurzaam, namelijk 33%. In de varkenshouderij en de rundveehouderij bedroeg het aandeel integraal duurzame stallen respectievelijk: 24,5 en 7,6%.

De streefwaarde van het ministerie van Economische Zaken is dat eind 2015 12% van de stallen een integraal duurzame stal moet zijn. Onder integraal duurzame stallen worden verstaan stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast ten minste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden én economisch haalbaar zijn (Van der Peet et al., 2016).

Op 1 januari waren er ruim 10.600 integraal duurzame stallen. Zowel in de varkenshouderij als de rundveehouderij waren er ruim 4.000. Van de integraal duurzame stallen voldoen de meeste aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Andere integraal duurzame stallen zijn bijvoorbeeld biologische stallen of stallen gebouwd volgens de eisen van het Beter Leven keurmerk. Op de peildatum waren nog ruim 700 stallen in aanbouw.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Van der Peet, G.F.V., R.W. van der Meer, H.B. van der Veen, H. Docters van Leeuwen, S.R.M. van Wageningen-Lucardie, 2016. Monitoring integraal duurzame stallen, peildatum 1 januari 2016


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven