Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Vergelijking profit - Melkveehouderij

Lager inkomen op biologische melkveebedrijven door kleinere schaal
14-7-2015

Biologische melkveebedrijven ontvangen een 20% hogere melkprijs dan gangbare bedrijven. Desondanks is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) vaak lager door de geringere omvang in koeien en melkproductie en de extensievere bedrijfsvoering.

Door de hogere melkproductie per koe en meer melk per bedrijf en per hectare (intensiever), doen gangbare bedrijven het bedrijfseconomisch beter dan biologische bedrijven. Biologische bedrijven ontvangen een hogere melkprijs dan gangbare bedrijven. Enerzijds komt dit door de toeslag die biologische bedrijven ontvangen. Anderzijds door de hogere vet- en eiwitgehalten van de biologische bedrijven in deze vergelijking. De toeslag is in de loop van de tijd toegenomen. Bedroeg deze in de periode 2005-2007 nog 5,3 euro per 100 kg melk, in 2011-2013 bedroeg deze ruim 8 euro.

In de periode 2011-2013 was het inkomen uit bedrijf op biologische bedrijven gemiddeld 23.300 euro per onbetaalde arbeidskracht, tegenover 34.000 euro op gangbare bedrijven. Wanneer het inkomen wordt uitgedrukt per 100 kg melk, doen de biologische bedrijven het beter. Biologische melkveebedrijven hebben naar verhouding minder vreemd vermogen; dit resulteert in een iets hogere solvabiliteit.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven