Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Vergelijking planet - Melkveehouderij

Biologische melkveebedrijven onderscheiden zich op gebied van gewasbescherming
14-7-2015

Biologische bedrijven gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen. Hiermee onderscheiden biologische melkveehouders zich van hun gangbare collega’s. Op de biologische bedrijven is de daling van het energie- en watergebruik per eenheid standaardopbrengst (SO) groter dan bij de gangbare bedrijven. Waarschijnlijk speelt het toenemende gebruik van een melkrobot op gangbare bedrijven hierin een rol.

De verschillen in energie- en watergebruiken tussen biologisch en gangbaar zijn niet zichtbaar en te duiden met het verschillende productieregime. Op melkveebedrijven fluctueren de water- en energieverbruiken afhankelijk van de weersomstandigheden soms sterk. In geval van droogte tijdens het groeiseizoen, kan ter voorkoming van oogstderving worden overgegaan tot beregenen, wat veel energie vraagt.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
  biologische melkveebedrijven

  Bedrijven-Informatienet, LEI Wageningen UR. (energie)Bedrijven-Informatienet, LEI Wageningen UR. (water)Bedrijven-Informatienet, LEI Wageningen UR. (gewasbescherming)

               gangbare melkveebedrijven:

  Meer informatie
  Toelichting indicator
  Thema omschrijving
  Beleidsinformatie
  Archief  naar boven