Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Varkenshouderij

Solvabiliteit varkensbedrijven blijft laag
4-10-2016

De totale balanswaarde is in 2014 verder toegenomen tot 2,2 mln. euro door investeringen in varkensstallen. De langlopende schulden zijn verder gestegen waardoor de solvabiliteit met 52% veel lager ligt dan in 2006.
Vergeleken met 2002 is de totale balanswaarde verdubbeld: een gemiddelde stijging van 7% per jaar. 60% van de balanswaarde bestaat uit grond en gebouwen. De waarde van gebouwen is in 2014 gestegen door nieuwe investeringen in varkensstallen. Daarvoor worden als eerst de eigen middelen gebruikt, aangevuld met nieuwe bankleningen. Door grote investeringen in de afgelopen jaren zijn de langlopende schulden sterker toegenomen dan het balanstotaal waardoor de solvabiliteit veel lager ligt dan enkele jaren terug. Gemiddeld is de solvabiliteit 52%. In het goede jaar 2006 was de solvabiliteit gemiddeld 63%. De spreiding tussen de bedrijven is echter groot.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van varkensbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven