Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Balanswaarde melkvee gedaald door afschaffing melkquotum
4-10-2016

De totale balanswaarde neemt de laatste jaren af door de afwaardering van het melkquotum in 2015. In 2014 is het balanstotaal met 3 mln. euro weer op het niveau van 2010. De langlopende schulden namen in 2014 verder toe waardoor de solvabiliteit is gedaald tot 67%.
Tussen 2001 en 2014 is de gemiddelde balanswaarde van de melkveebedrijven met ongeveer 1 miljoen euro toegenomen tot 3 miljoen euro. Het grootste deel van de stijging komt voor rekening van de waarde van de grond (1 mln. euro). De prijs voor met name grasland op het gemiddelde melkveebedrijf is tussen 2001 en 2014 gestegen van 28.000 euro naar 50.000 euro per hectare. Bovendien is er een toename van de oppervlakte in eigendom, doordat de gemiddelde omvang toeneemt. De waarde van het melkquotum is sinds 2006 gestaag aan het dalen door de aangekondigde afschaffing van het quoteringssysteem in 2015.
De langlopende schulden lopen sneller op dan de totale balanswaarde. Hierdoor is de solvabiliteit sinds 2001 met 10 procentpunten afgenomen tot 67%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: Balans van melkveebedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven