Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Balanswaarde leghennenbedrijven neemt verder toe
4-10-2016

De totale balanswaarde is in 2014 verder gestegen tot bijna 2,6 mln. euro; vooral door de grotere bedrijfsomvang en hogere grondprijzen. Het eigen vermogen nam sterker toe dan de langlopende schulden waardoor de solvabiliteit met 8% steeg tot 48%.


Vergeleken met 2002 is de totale balanswaarde ruim verdubbeld; een gemiddelde stijging van 10% per jaar. Ruim de helft van balanswaarde bestaat uit grond en gebouwen. De waarde van gebouwen is sinds 2010 flink gestegen door renovatie en nieuwe investeringen in pluimveestallen om aan de milieu- en welzijnseisen te voldoen (onder andere verbod op traditionele kooihuisvesting). Door afschrijvingen daalt de waarde van gebouwen in 2014.  
Door de inkomensverbetering in 2014, na het fors negatieve inkomen in 2013, en de waardetoename van grond op de balans is het eigen vermogen verbetert. De langlopende schulden zijn gelijk gebleven. Door de ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen toont de solvabiliteit een fors herstel; +8%. De spreiding tussen bedrijven is groot (zie figuur). 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven