Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Akkerbouw

Balanstotaal akkerbouw stabiliseert
4-10-2016

In 2014 bedroeg het gemiddelde balanstotaal 3,6 mln. euro; gelijk aan vorig jaar. Grond is verantwoordelijk voor meer dan tweederde van het balanstotaal. De gemiddelde solvabiliteit van bijna 80% is hoog in vergelijking met andere landbouwsectoren.

De waarde van grond steeg sterk op de akkerbouwbedrijven. Een deel van de stijging komt doordat de bedrijven meer grond bezitten. Aan de andere kant is de grondprijs vanaf 2006 ook toegenomen. De waardestijging van grond draagt bij aan de hoge solvabiliteit.
De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk, 20% van de bedrijven is vrijwel zonder vreemd vermogen gefinancierd, gezien de solvabiliteit van 96%. In deze groep zitten relatief meer kleine en minder moderne bedrijven. De bedrijven investeren minder in vernieuwing van het productieapparaat, mogelijk omdat er geen opvolger aanwezig is. Aan de andere kant heeft 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 65%. Gemiddeld heeft een akkerbouwbedrijf ongeveer 7 ton aan langlopende schulden uitstaan.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven