Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Melkveehouderij

Lagere melk-, voer- en veeprijzen in de melkveehouderij
19-12-2016

De melkprijs is in 2016 met 9% gedaald. De biologische melkprijs daalt met 1%. De krachtvoerprijs is met 4% gedaald. Kalveren en koeien zijn mede door het hoger aanbod lager geprijsd.

Zuivelnoteringen
De volatiliteit op de zuivelmarkt is de laatste jaren erg groot. De Global Dairy Trade price index laat grote schommelingen zien. Ten opzichte van begin 2014 lag de index eind 2015 ruim 50% lager. Die daling zette begin 2016 verder door. Pas vanaf begin augustus 2016 vindt er een structurele stijging plaats. Uiteindelijk ligt de index per begin december 2016 nog ruim een kwart lager dan begin 2014.

Handel in zuivelproducten
De totale waarde van de export is over het eerste 7 maanden ondanks de hogere volumes 3% lager. Er wordt meer niet magere melkpoeder, kaas en boter geëxporteerd. Van de andere melkproducten wordt minder geëxporteerd.

Prijzen 
De melkprijs staat door het grotere aanbod en geringere vraag onder druk. Veel melk werd in de vorm van magere melkpoeder en boter opgeslagen in afwachting van betere tijden, zowel door Europese interventie als in particuliere opslag. Tot april 2016 was er een plafond aan interventievoorraden van boter en magere melkpoeder van respectievelijk 60.000 en 109.000 ton. In april werd dit plafond verhoogd naar respectievelijk 100.000 en 218.000 ton. In de loop van mei werd het plafond van de poeder verder verhoogd naar 350.000 ton. Eind augustus was deze hoeveelheid bereikt. Bij een magere melkpoederprijs van minder dan 1.875 euro per ton is de interventieregeling van kracht. De prijs lag in 2016 gedurende lange tijd hieronder. De opkoopprijs voor boter is 2.217 euro per ton en voor magere melkpoeder 1.698 euro per ton. De hoeveelheid boter in de particuliere opslag nam in 2016 toe van 50.000 ton tot ruim 100.000 ton eind juli. Daarna nam het licht af. De voorraad magere melkpoeder in de particuliere opslag nam in 2016 toe van 35.000 tot ruim 70.000 ton in september. 

De melkprijs wordt voor 2016 geraamd op 31,30 euro per 100 kg (-9%) inclusief nabetaling. De biologische melk daalt met 1% minder in prijs. Deze prijsontwikkeling wijkt af van die van de gangbare omdat deze markt los staat van die van de gangbare en er voldoende vraag is naar biologische melk. De prijzen van de nuchtere kalveren en melkkoeien dalen 10% in prijs door het toegenomen aanbod. Het gangbare krachtvoer is 4% goedkoper geworden. De betaalde pacht is met 10% gestegen. Elektriciteit is 15% goedkoper geworden terwijl de gastarieven met 1% nauwelijks zijn gestegen. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven