Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Akkerbouw

Wisselend beeld prijsvorming akkerbouwgewassen
19-12-2016

De prijsvorming van de verschillende akkerbouwgewassen ten opzichte van vorig jaar is wisselend. Vrije consumptieaardappelen lijken beter geprijsd, uien leveren naar verwachting minder op.

Consumptieaardappelen
Op nationaal niveau zijn er in 2016 meer aardappelen gepoot dan in 2015. Echter, doordat een deel van de oogst vanwege overvloedige regenval verloren is gegaan en de hectareopbrengsten over de hele linie achterbleven, wordt de totale productie geraamd op een niveau dat ongeveer gelijk is aan vorig jaar. Ook de productie in de voornaamste Europese aardappeltelende landen nam af. Dit biedt kansen voor een betere prijsvorming van vrije aardappelen dan vorig jaar. Bij de start van het afzetseizoen was het prijsniveau ook beter. Van een belangrijk deel van de aardappelproductie is de prijs vooraf vastgelegd middels contracten. De contractprijzen liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2015.

Suikerbieten
Verwacht wordt dat de bietenprijs lager uitkomt dan het vorig seizoen. Dit heeft vooral te maken met ontwikkelingen op de wereldmarkt voor suiker. Het suikergehalte van de bieten ligt gemiddeld op ongeveer 17%, evenals vorig jaar.

Uien
De uienprijs wordt lager geraamd dan vorig jaar. Nadelig voor de exportperspectieven van uien is de koersval van het Britse pond. Nederlandse uien worden daarom duurder voor de Britten. Daarnaast neemt BraziliĆ« dit jaar minder af en heeft Senegal eerder dan andere jaren een importstop afgekondigd.

Granen
De geraamde tarweprijs ligt ongeveer gelijk aan het niveau van het jaar ervoor. Voor gerst is een iets lagere prijs voorzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven