Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Bloembollenteelt
     
Bloembollenteelt
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Bloembollenteelt

Goed inkomen bloembollentelers door stabiele markt
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf wordt voor het jaar 2016 geraamd op ongeveer 100.000 euro per onbetaalde aje. Door de balans tussen vraag en aanbod blijven de prijzen van bloembollen stabiel en blijft het inkomen op een goed niveau. Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in fruitteelt en boomkwekerij, lager inkomen in bloembollen- en vollegrondsgroenteteelt
19-12-2016

In de fruitteelt en boomkwekerij wordt voor 2016 ten opzicht van 2015 een inkomenstoename geraamd van ongeveer een derde. Beide sectoren profiteren van gestegen opbrengstprijzen. Op de vollegrondsgroenten- en bloembollenbedrijven zal het inkomen uit bedrijf met ruim 20% dalen.In de fruitteelt en boomkwekerij wordt voor 2016 ten opzichte van 2015 een inkomenstoename verwacht van 23.000 naar 30.000 euro respectievelijk van 54.000 naar 74.000 euro. Op de vollegrondsgroentenbedrijven wordt een inkomensdaling verwacht van 66.000 naar 52.000 euro en op de bloembollenbedrijven van 127.000 naar 98.000 euro. Het inkomen uit bedrijf blijft daarmee op de fruitteeltbedrijven op een laag niveau, ondanks de toename in 2016. Op de bollenbedrijven blijft het inkomen op een relatief hoog niveau in vergelijking met de andere opengrondsectoren, ondanks een gemiddelde daling van bijna 30.000 euro in 2016. De verschillen tussen de vier sectoren zijn groot, maar ook binnen de sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in assortiment en handelsvaardigheden.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven