Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Mosselcultuur

Laagste opbrengst consumptiemosselen sinds jaren
18-5-2017
Zowel de aanvoer (53 miljoen kg mosselen; -4% ten opzichte van 2015) als de gemiddelde mosselprijs (83 cent per kg mosselen; -20% ten opzichte van 2015) lagen op een laag niveau in 2016. Waar voorheen gemiddeld rond de 55-65 miljoen euro aan mosselen werd omgezet, bleef de omzet in 2016 steken op 44 miljoen euro*. Zowel de aanwezigheid van tetrodotoxine (TTX) aan het begin van het mosselseizoen als het toegenomen aanbod van mosselen in rondom gelegen landen (met name Duitsland) droegen bij aan deze forse omzetdaling van ruim -23% ten opzichte van 2015.


Aan het begin van het mosselseizoen konden verwaterpercelen (natte pakhuizen om consumptiemosselen na verkoop in op te slaan) niet gebruikt worden door de aanwezigheid van de toxine TTX. Hierdoor werden consumptiemosselen met name op aanvraag van de verwerkende industrie aangevoerd. Op deze manier lag het aanbod in consumptiemosselen hoog (niet alleen binnen Nederland, maar ook door toegenomen productie buiten Nederland), wat de gemiddelde prijs van consumptiemosselen deed dalen tot gemiddeld 84 cent. Omdat in Nederland gemiddeld niet meer gevraagd werd dan verwerkt kon worden, bleef de aanvoer in 2016 relatief laag.


De totale aanvoer van mosselzaad kwam met 57,1 mln kg ruim 65% hoger uit dan 2015. Zowel de zaadvisserij als de productie uit mosselzaadinvanginstallatie’s (MZI’s) waren dit jaar succesvol. Bijna 32% van het zaad werd verkregen met behulp van MZI's.

Het verkrijgen van mosselzaad in Nederland gebeurt op verschillende manieren. Naast de traditionele mosselzaad visserij, worden ook mosselzaadinvanginstallatie’s MZI’s in toenemende mate ingezet. De ontwikkeling van MZI’s hangt samen met het Mosselconvenant dat in 2008 is opgesteld. In dit convenant is opgenomen dat de visserij op mosselzaad geleidelijk zal worden afgebouwd en dat MZI’s als alternatief ingezet zullen worden. De eerste fase van de transitie (2009 – 2013) is afgerond en bevindt zich in de tweede fase 2014 – 2018). In 2018 zullen verdere afspraken gemaakt worden over de verdere invulling van de transitie.

*De prijzen zijn inclusief aanvoer en besomming van mosselen die buiten de klok verhandeld zijn. Eerder aangegeven cijfers voor seizoen 2016/2017 betroffen cijfers exclusief buiten de klok verhandelde mosselen


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven