Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Visserij

Visserijvloot stabiel, grote zeevisserij krimpt
17-3-2017
Het aantal actieve visserijvaartuigen is tussen 2012 en 2016 met 4% licht gedaald tot 597 vaartuigen. Vooral in de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen aanzienlijk afgenomen: van 14 naar 7.

Vaartuigen

De omvang van alle andere onderdelen van de Nederlandse vloot bleef nagenoeg onveranderd. In de kottervisserij waren gemiddeld tussen 275 en 280 kotters actief in de afgelopen jaren (peildatum vloot 31 december). Voor 2017 wordt verwacht dat het aantal actieve kotters weer zal toenemen. Goede resultaten van de afgelopen jaren en ruimte in de visquota zijn belangrijke oorzaken voor deze toename. Het segment grote kotters neemt na een jarenlange afname weer wat toe in omvang.

Aanvoer vis

In bovenstaande figuur is de totale aanvoer van vis, schelp- en schaaldieren weergegeven, verkregen uit VIRIS (aanvoergewicht). Het aandeel pelagische vis is in de laatste jaren afgenomen, van 79% van het totaal in 2010 tot 74% van het totaal in 2016.


De aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij is tussen 2010 en 2016 afgenomen, van 306 mln. kg naar 275 mln. kg in 2016. De belangrijkste pelagische vissoorten die in 2016 aangevoerd zijn, zijn: haring, blauwe wijting, sardine en horsmakreel. De aanvoer van de kottersector nam in 2016 toe met 4 mln. kg vis. De belangrijkste demersale vissoorten die in 2016 aangevoerd zijn, zijn: schol, tong, tarbot, griet, garnalen en langoestines.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven