Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

  
  
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Totaal land- en tuinbouw

Alle bedragen in de tabel zijn bij werkelijke BTW situatie van de opgenomen bedrijven en zijn dus een mix van inclusief en exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2017201620152014
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
578.100
538.000
546.000
545.800
  Expand
Akkerbouw
euro
42.100
44.000
46.300
42.300
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
23.200
22.100
23.100
20.000
  Expand
Groenten
euro
66.100
66.000
68.800
61.300
  Expand
Bloemen
euro
43.800
43.100
44.500
50.700
  Expand
Overig tuinbouw
euro
71.000
69.900
63.400
62.500
  Expand
Rundveehouderij
euro
156.000
125.600
131.500
141.700
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
99.400
96.200
87.000
87.900
  Expand
Overige opbrengsten
euro
76.600
71.000
81.500
79.500
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
478.200
467.700
481.600
488.400
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
208.700
204.500
210.600
208.000
  Expand
Energie
euro
26.900
26.200
29.700
32.200
  Expand
Immateriele activa
euro
900
900
3.600
12.000
  Expand
Materiele activa
euro
116.400
113.600
111.900
112.800
   
Betaalde arbeid
euro
53.000
50.500
49.800
47.500
   
Werk door derden
euro
21.400
20.500
21.200
21.200
  Expand
Financieringslasten
euro
25.100
26.200
29.400
30.300
   
Algemene kosten
euro
25.800
25.200
25.400
24.500
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
99.900
70.300
64.400
57.300
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.000
1.700
3.100
-200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
100.900
72.100
67.600
57.200
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
71.000
50.700
46.500
39.400